Behandling

Trådlyft- PDO trådar

Allt du vill veta om Trådlyft

Boka behandling

Vår mest populära behandling

TRÅDLYFT

Trådlyft är en snabbt växande behandling som är här för att stanna! Denna minimalinvasiva procedur är ett bra komplement till andra estetiska behandlingar eller som fristående behandling. Trådlyft avser att strama åt huden genom att föra in helt absorberbara trådar och sedan “dra” upp huden. Detta skapar ett direkt synligt lyft och har även en vävnadsstärkande effekt.

Många tror att behandlingsformen är nytillkommen, men Trådlyft är en behandling som har funnits redan sedan 1990-talet, men innovationer i material och teknik har lett till en ökad efterfrågan de senaste åren. Ett trådlyft, skapas genom att man använder en kirurgisk tråd med “taggar” sk hullingar. De benämns också “Cog” eller “barbs”. Denna tråd placeras i ett område där man vill skapa drag och repositionera vävnaden som med åren tenderar att dras neråt med gravitationen. Denna estetiska procedur syftar till att lyfta och forma ditt ansikts eller nu på senare tid även övriga delar av kroppen.

Denna procedur kan utföras på cirka 45- 60 minuter. Du kan återgå direkt till ditt arbete om du önskar. Trådlyft anses vara en låg riskprocedur med kort återhämtningstid, men biverkningar av rodnad, blåmärken och svullnad förekommer. Att hitta en legitimerad och kunnig behandlare är nyckeln till en säker och effektiv behandling. Resultat av ett trådlyft med PDO trådar varar från 1 till 2 år. För bästa resultat rekommenderar vi att man kombinerar behandlingen med andra typer av anti-agingprocedurer, såsom filler samt andra metoder på marknaden.

Boka Behandling

Du bokar enkelt din behandling via bokadirekt.se

Boka här

Frågor & svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får om botox

• Vid aktiv infektion/inflammation i behandlingsområdet

• Vid pågående systematisk infektion, influensa eller liknande.

• Vid pågående antibiotika behandling.

• Om du står på läkemedel som påverkar ditt immunförsvar.

• Vid blödningsrubbning bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.

• Om du står på blodförtunnande eller andra läkemedel som kan göra att du blir mer lättblödande bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.

• Vid gravida och amning skall du ej behandlas då det finns otillräckligt med studieunderlag.

• Vid bindvävssjukdommar, tendens till kelloidbildning eller annat som påverkar läkningsförmågan.

• Vid känd allergi mot kirurgiska trådar. Detta är sällsynt men förekommer. Har du tidigare opererats och ej reagerat tål du sannolikt även materialen som används för trådlyft. Dessa är välbeprövade och har används under många år inom den kirurgiska verksamheten.

• Avstå från alkohol helst 7 dagar innan behandling om du vill minska blödningsrisk.

• Ät ej fiskleverolja (omega-3) 7 dagar innan behandling.

• Ät inget smärtstillande i form av Ipren, Brufen eller andra sk NSAID-preparat 7 dagar innan behandling.

• Du får inte vara gravid eller ammande då det finna otillräckligt med studier gjorda avseende estetiska behandlingar och eventuella risker ej studerat.

Vanliga:

• Smärta/ ömhet- låggradigt till måttligt, kan sitta i upp till 4 veckor, enstaka gånger lite längre. Dock bör du alltid diskutera eventuella känningar med din behandlare.

• Svullnad- avgränsat vid behandlingsområdet, övergående inom några dagar upp till en vecka.

• Rodnad- avgränsat vid behandlingsområdet, övergående oftast inom dagar. Vid annan missfärgning, nervpåverkan eller samtidig värmeökning och/ eller kraftig smärta bör du konsultera din behandlare.

• Blåmärken- ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig. Ger sällan något bekymmer.

• Infektion- viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Sedan är det viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infektion.

• Klåda- lätt klåda vid instickstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag bör du omgående kontakta din behandlare.

• Huvudvärk (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma ffa vid behandlingar kring ögonbrynet och mot hjässan. Du bör informera din behandlare som behöver värdera dina besvär.

• Ojämnheter och indragningar brukar lägga sig inom veckor. Är det kraftigt kan du tidigare be din behandlare försöka åtgärda detta.

Då PDO trådar är helt resorberbara, de tunna trådarna inom veckor och de med hullingar inom månader är det mindre förknippat med långvariga biverkningar och anses vara en trygg behandling.

• I enlighet med nya lagen får du all relevant information minst 48h innan besöket. Alla behandlingar föregås av konsultation.

• Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central i ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex Asprin, Ibuprofen, Naproxen bör du även meddela detta.

• Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.

• Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.

• Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen.

• Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

• Är min behandlare legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom PDO trådar?

• Är behandling rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultation samt det önskade resultat jag vill åstadkomma?

• Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om?

• Hur stor blir kostnaden?

• Hur skall jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkan?

• Behöver jag kombinera min behandling med botulinumtoxin eller andra behandlingar för bäst effekt? Genom att använda botox i behandlingsområdet 2 veckor innan man man förbättra och förlänga resultatet av sin trådlyftsbehandling. Diskutera behovet med din behandlare.

Priserna varierar och beror på om vi använder tunna PDO-trådar, Cogtrådar eller kombinationen. Tunna trådar beräknas per område eller antal. Cogtrådar beräknas per område.

Tunna trådar fr. 2950kr.

Cogtrådar fr. 5950kr.