Behandling

Botulinumtoxin (Botox)

Allt du vill veta om Botox

Boka behandling

Vår mest populära behandling

Botulinumtoxin (Botox)

Botulinumtoxin är ett injicerbart neurotoxin och en av de populäraste kosmetiska behandlingarna för att jämna ut dynamiska rynkor och mjuka upp dina ansiktsuttryck. Detta är den vanligaste behandlingen som efterfrågas, ensamt eller som kombinationsbehandling. Att hitta en individuell optimal behandling är målsättningen.

De tre enskilt vanligaste behandlingsområdena är:
• Glabella (”argrynkan”)
• Frontalis (”pannan”)
• Kråksparkar
Vi utför även följande behandlingar:
• Lipflip
• Rökrynkor
• Bunny Lines
• Sura mungipor
• Apelsinhaka/ haka
• Tandgnissling/ Masseterhypertrofi
• Hals/ Nefertiti lyft
• Ögonbrynslyft
• Svettningar under armhålor
• Små rynkor under ögonen

Boka Behandling

Du bokar enkelt din behandling via bokadirekt.se

Boka här

Frågor & svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får om botox

Botulinumtoxin är ett läkemedel som blockerar nervsignalen genom att förhindra signalöverföringen mellan nerv och muskel. Botulinumtoxin förhindrar nämligen frisättningen av Acetylkolin, som är en signalsubstans som finns mellan nerver och muskler. Då Acetylkolin inte når fram till musklerna kan ingen aktivering av muskeln ske. Denna effekt påverkar det området som injiceras specifikt och effekten är reversibel, alltså muskelaktiviteten återgår till normal funktion efter ca 10-12 veckor.

Tidigast synlig påverkan ses inom 24-48h. En del menar på att de ser effkten tidigare. Det är ofta en initial svullnad och inflammation. För att botulinumtoxin skall få effekt måste den först bindas upp i nerverna och nå ut till sitt målområde- nervänden.

För de allra flesta kommer Peek effekt: ca 2- (3) v. Det är också därför många anger 2 veckor som en standard för eventuellt återbesök då man lättast värderar effekten av given behandling samt behov av eventuell korrektion/ påfyllning.

Blockering kvarstår ca 10-12 veckor, men det betyder inte alltid att de synliga rynkorna är tillbaka då. De allra flesta uppger en effekt på ca 3-4 månader, men intervallet kan variera mellan 2-6 månader för de vanligaste kosmetiska indikationerna (argrynkan, pannan och kråksparkarna). Vad gäller botulinumtoxin för svettningar (hyperhydrosis) kan denna effekt sitta i längre, många gånger mellan 4-12 månader .

Faktorer som påverkar varaktigheten ärmuskelstorlek, ålder, kön, läkemedel, dosens storlek, upprepat användande av botulinumtoxin, injektionsteknik och kundens hantering efter injektion. För att utveckla detta närmare så kräver en större muskel mer botox än en mindre, män kräver generellt högre doser och äldre kräver ofta mindre doser. Många som använt botulinumtoxin regelbundet i ca 1.5-2 år brukar ange att den synliga effekten på muskelaktiviteten sitter i längre än den gjort vid inledning av behandlingen. Ibland får man utebliven eller otillräcklig effekt av botulinumtoxin om injektionen inte placeras rätt. Sist men inte minst är det av stor vikt att hantera sin injektion rätt för att få bäst effekt men också minska risken för biverkningar.

Smärta/ ömhet- vid insticksstället, låggradigt och kortvarigt.

• Svullnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.

• Rodnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.

• Blåmärken- ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig. Ger sällan något bekymmer. Vanligt förekommande kring ögonen. Kan I sällsynta fall ge kvarstående missfärgningar.

• Infektion- viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Behandlaren måste hantera injektonen som vilken injektion som helst inom vården, genom noggrann rengöring med sprit. Sedan är det viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infection.

• Klåda- lätt klåda vid instickstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag bör du omgående kontakta din behandlare.

• Huvudvärk (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma men detta symptom behöver alltid föranleda kontakt med din behandlare som behöver värdera smärtan och behov av ytterliggare bedömning.

Ovanliga biverkningar av Botulinumtoxin

• Allergisk reaktion

• Påverkan på oönskad muskulatur med biverkningar som följd.

• För stark påverkan på injicerat område med biverkningar som följd.

• Generella effekter med muntorrhet och ögonsymtom kan förekomma men är ovanligt. Effekt på cirkulationen ses mycket sällsynt. För närmare detaljer var vänlig se fass.se

• Resistent innebär att immunförsvaret reagerar med att bilda antikropper mot läkemedlet och att man inte får effekt av den givna behandlingen, förekomsten är <1%. Vad gäller resistens uppkommer det ej vid användning av Xeomin/ Bocouturedet då detta botulinumtoxin är rent från proteinkomplex.

• Tidigare allergi mot botulinumtoxin/ tillsatser

• Neuromuskulära sjdommar – ALS, MG, Lambert-Eaton syndrom (

• Lokal infektion/inflammation

• Ökad blödningsbenägenhet/ Koagulopati/ antikoagulantia–en erfaren behandlare bör värdera risken.

• Pågående behandling med vissa antibiotika- en erfaren behandlare bör värdera risken. Se fass.se

• Pågående behandling med neuromuskulära/muskelavslappnande läkemedel

• Pågående eller planerad graviditet / amning- få studier är gjorda och eventuella effekter på foster/ barn är oklart.

• Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behanldare.

• Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central I ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex asprin, ibuprofen, naproxen bör du även meddela detta.

• Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.

• Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.

• Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen samt diskutera ev behov av återbesök efter ca 2 veckor.

• Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

Rynkor är till en början dynamiska och uppkommer endast vid muskelaktivitet. När vi blir äldre förändras alla strukturer från skelettet, muskler, ligament, fettdepåer och ända ut till yttersta hudlagren. Med upprepad muskelaktivitet förändras då också rynkorna och blir allt mer statiska. När de väl blir statiska rynkor är det svårt att få bort dem helt vid behandling med botulinumtoxin. Själva aktiviteten kan du blockera i muskeln men du kan ha kvarstående rynkor trots optimal behandling. Detta är något din behandlare bäst kan avgöra.

Det finns flera faktorer som påverkar detta; dosering, injektionstekniken, kraftig användning av ansiktsmimiken, hur man hanterar sin eftervård osv. Vilken av dessa faktorer det är blir ofta svårt att avgöra för dig och din behandlare. Det viktiga för optimal dosering är att du hör av dig till din behandlare efter 2 veckor om du inte fått optimal effekt för eventuell korrigering/ påfyllning så att ni hittar rätt dos. Ibland kan det finnas ett värde att prova botulinumtoxin från annan tillverkare om det återkommande är ett problem.

Vistabel och Azzalure har båda komplexbildande proteiner och det innebär en liten risk för att immunförsvaret tror att detta är främmande och att man kan bilda antikroppar mot dessa proteiner. Om så sker, kan resistens utvecklas, Detta innebär att man inte svara på läkemedlet. Resistens förekommer hos mindre än 1% av de som får återkommande behandlingar. Om man får täta behandlingar tror man ökar risken för att utveckla resistens. Därför skall man alltid vänta minst 2 månader mellan behandlingstillfällena.

Beroende på området ligger priserna mellan 1900-4500kr. Vid behandling av fler områden ges förmånligtpaketpris.