Behandling

FETTFRYSNING (KRYOLIPOLYS)

Allt du vill veta om FETTFRYSNING )

Boka behandling

FETTFRYSNING (KRYOLIPOLYS)

Under de senaste åren har ett antal metoder blivit tillgängliga för icke-invasiv minskning av fettvävnad. Däribland finns metoder så som  fettfrysning (även kallad kryolipolys), radiofrekvens, ultraljud och laser. Varje metod bygger på olika mekanismer för att orsaka celldöd (apoptos eller nekros av fettcellerna). Bland dessa metoder har kryolipolys varit tillgänglig längst för allmänheten. Det finns en rad studier som stöd dock precis som de flesta fält inom estetik finns behov av fortsatta studier, särskilt på långtidsdata.

HUR FUNGERAR FETTFRYSNING/ KRYOLIPOLYS?

Principen bygger på att  fettceller är mer mottagliga för kyla än andra hudceller. Det som sker är att den låga temperaturer startar celldöd hos fettceller i en sk apoptos – en kontrollerad celldöd. Detta startar ett inflammatoriskt svar som leder till långsam matsmältning genom omkringliggande reaktion i vävnaden. Antal fettceller minskar permanent i antal i området du behandlar men du går ej ner i vikt.

HUR STOR EFFEKT KAN JAG FÖRVÄNTA MIG?

I kliniska studier visade sig kryolipolys minska subkutant fett lokalt med upp till 20-40% efter en behandling varefter behandling nummer två och tre även kan ge ännu kraftigare minskning av antalet fettceller.

Förbättringar ses hos 80-90% av de behandlade patienterna. Patientnöjdheten brukar vara högre än med andra tekniker som är icke-invasiva. Kryolipolys har bedömts vara en säker metod för kroppskonturering och utförs med endast minimalt obehag.

Boka Behandling

Du bokar enkelt din behandling via bokadirekt.se

Boka här

Full effekt brukar ses efter 2-4 månader. Vid behov kan då behandlingen upprepas där behovet kvarstår. Över det området som redan behandlas brukar effekten bli ännu större än efter första behandlingen.

I starten dras fettet upp i munstycket med ett undertryck, detta ger låggradigt-måttligt smärta/ obehag. Inom 5-8 minuter blir det kallt nog och det domnar. Denna fas är den längsta och brukar de flesta tolerera väl. På slutet avslutad behandlingen med massage. Denna massage upplever många som smärtsam. Denna smärta håller i sig ca 3-5 minuter. Området brukar vara ömt efter behandlingen.

Hos de allra flesta aktörer, så även på RAWSH, beräknas kostnaden på antalet handtag/ munstycken som används. Det i sin tur beror på områdets storlek. Var munstycke kosta mellan ca 3500-3950kr.

Oftast behövs 1-3 upprepningar vid skilda tillfällen, alltså en ny behandling, för tillfredställade resultat. För en exakt prisbild behöver du helst boka en konsultation.

Kostnaden varierar helt beroende på mängd, behandlingsområde och val av produkt. Normalt räknas behandlingen per ml. Läppbehandling har dock ett fast pris.

Pris fr. 2950kr